कोरोनाभाइरस (Covid-19 Nepal)

विश्व

कोरोनाभाइरस संग्क्रमितहरू: 12,490,384

नयाँ संक्रमितहरू: 111,125

मृत्यु: 559,374

नयाँ मृत्यु: 2,766

गम्भीर:

निको भएकाहरू: 7,287,531

नेपाल

कोरोनाभाइरस संग्क्रमितहरू: 16,649

नयाँ संक्रमितहरू: 118

मृत्यु: 35

नयाँ मृत्यु:

गम्भीर:

निको भएकाहरू: 8,011